Hovslagarpriser

Alla priser är inklusive skor enligt kundens önskemål.

Helskoning 800:- + moms
Halvskoning 400:- + moms
Framskoning och verkning bak 600:- + moms
Verkning 400:- + moms


Vid specialskor, sulor eller annat material tillkommer extra kostnad beroende på inköpspriset av detta. Vid akuta fall så som hovböld, hovspricka eller andra skador debiteras timtaxa 800:-/h + moms.